1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı ve
Kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü , Ankara 2010.
2. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı, Devlet
Kitapları Müdürlüğü, Ankara 2010.
3. Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı, MEB Ankara 2012.
4. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı, MEB Ankara 2006.
5. Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet Yayınları, Ankara 2016
6. Hadislerle İslam, Komisyon, Diyanet Yayınları, Ankara 2016.
7. AKYÜZ, Yahya; Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji Yayınları, İstanbul, 1994.
8. TARHAN, Nevzat; Mesnevi Terapi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012.
9. TARHAN, Nevzat; Yunus Terapi, Timaş Yayınları , İstanbul, 2013.
10. YAVUZ, Kudret Eren; Duygusal Zeka Gelişimi, Ceceli Yayınları, Ankara, 2005.
11. YAVUZ, Kudret Eren; Ergenlik Döneminde Yaşam Becerileri Eğitimi, Ceceli Yayınları,
Ankara, 2007.
12. YAVUZ, Kudret Eren; Okulöncesi Nezaket ve Görgülü Davranışlar Eğitim Seti ve Materyalleri,
Erna Yayınları , İstanbul, 2010