DEVA /DEĞERLERİMİZLE VARIZ,
Kitlesel Değer Kazandırma Projesi

Küresel anlamda etkisini artıran materyalist düşünce ve güç odaklılık, gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinde de etkisini artırmış, değer odaklı medeniyetimiz ve toplumumuz için de önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bu durum; değerler eğitimi çalışmalarını, çocuklarımızı ve gençlerimizi materyalist popüler kültürün etkisinde koruma, milli değerler ve milli benlik oluşturma konusunda çok önemli bir konuma getirmiştir.

Değerlerimizle Varız Kitlesel Değer Kazandırma Projesi; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle uygulaması planlanan değerler eğitimi projesidir. DEVA, “ Değerlerimizle Varız Projesi”, özelde Kayseri ili uygulama alanında, genelde tüm Türkiye’de uygulaması gerçekleştirilebilecek olan, ortaokul, lise öğrenci ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandırma çalışmasıdır. Proje uygulamalarında İmam- Hatip okullarının etkin, lokomotif olacağı öngörülmektedir.

Proje geniş bir kurumsal katılım ve STK desteği ile gerçekleştirilmesi, tüm etkinlik detaylarının hazır materyallere dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.